LC4

Aplikacja

Przed użyciem wstrząsnąć.
Sprawdzić działanie produktu w niewidocznym miejscu.
Preparat w formie piany nanieść na miękką szczoteczkę lub gąbkę i okrężnymi ruchami czyścić skórę, pozostałości piany i brudu usunąć miękką szmatką oraz wytrzeć do sucha.
W razie potrzeby czynność powtórzyć.
Nigdy nie nanosić piany bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.
Po aplikacji odczekać minimum dwie godziny, by móc przystąpić do dalszych prac pielęgnacyjnych/konserwacyjnych.

Chronić przed dostępem dzieci.
Używać rękawiczek ochronnych.
Używać zgodnie z przeznaczeniem.